Pensjonat

Opłata miesięczna za pensjonat obejmuje: miejsce w boksie, paszę treściwą i siano, sprzątanie boksu i ścielenie słomą oraz korzystanie z hali i wszystkich urządzeń zewnętrznych.
Latem konie spędzają po kilka godzin dziennie na pastwisku, oddzielnie klacze i wałachy. Ogiery oraz osobniki nastawione niezbyt towarzysko do kolegów są wypuszczane na mniejsze, indywidualne padoki.
Konie są obowiązkowo odrobaczane i szczepione 2 razy w roku - organizuje to Pani Małgosia, koszty zabiegów pokrywa właściciel konia.
Właściciel konia może sam zajmować się sprawami związanymi z kuciem i ewentualnym nadzorem weterynaryjnym albo przekazać to w ręce Pani Małgosi.